top of page
Electronic Circuit

QPlace UPD      

עדכוני ECN/ECO מהירים ללא תקלות

עדכון תוכנית השמה ל-ECN/ECO (קובץ BOM חדש)

האם מפעיל קו SMT שלך מבלה זמן בעריכה ידנית של תוכניות ה-SMT לצורך שינויים ב- ECN / ECO? לחלופין, האם הוא מבזבז זמן ביצירת תוכנית ה-SMT מאפס עבור אותם שינויים (על ידי עריכת קובץ XY וקובץ BOM ממקורות ובפורמטים רבים)?
האם אתה נתקל בשגיאות יקרות כתוצאה מהכנה ידנית של תוכנית ה-SMT לשינויי ECN / ECO?
QPlace UPD מפשט את התהליך על ידי הפחתת שגיאות בעדכון תוכנית ה-SMT עבור שינויים ב- ECN / ECO (כולל שמירת נתוני רכיבים כמו XY, Angle וכו ').
כתועלת נוספת ניתן להשתמש ב- QPlace UPD לעדכון תוכנית ה-SMT של אופציות שונות באותו PCB.

QPlace UPD מבטיח כי קו הייצור שלך משתמש בתוכנית ה-SMT הנכונה.

מערכת QPlace UPD

QPlace UPD הינו כלי פשוט וקל לשימוש לעדכון קבצי השמה (תוכנית ה-SMT) במחשבי קו בעקבות ECN / ECO. זה מתבצע על ידי שילוב של רשח"ל החדש (BOM) עם קבצי השמה שכבר קיימים במחשב הקו. המערכת מאמת את הנתונים ויוצרת באופן אוטומטי את כל הנתונים הנדרשים על ידי מכונת ה- SMT.
QPlace UPD כולל גם את "Locator" - תצוגה גרפית של תוכנית ההשמה (PCB ורכיביו) המאפשרת למפעיל להציג ולשנות את מיקום הרכיבים, תוך שימת דגש על השינויים שנעשו בקובץ ההשמות המקורי.

תכונות

 • תומך בקבצי BOM מגוונים בכל מיני פורמטים (TXT, XLS, DOC וכו ')

 • מיזוג תוכנית ההשמה ממחשב קו ונתוני BOM חדשים תוך אימות שלמות הנתונים

 • זיהוי רכיבים מ- BOM חדש שחסר מקובץ ההשמות

 • התאמת רכיבים לספריית הרכיבים של מכונת SMT

 • יצירה אוטומטית של קבצי ההשמות למכונות SMT שונותת (ASM / Siemens SIPlace ו- SIPlace Pro, Samsung וכו ').

 • "Locator" - תצוגה גרפית של תוכנית ההשמנה על בסיס ספריית רכיבים ממכונות SMT המדגישה שינויים (הדגשת שינויים מהמיקום המקורי)

 • חיפוש רכיבים לפי מק"ט, צורה ועוד

 • יכולת לשנות זווית ומיקום

 • יכולת לבצע תכנות ב-OFFLINE

 • העלאת קבצים חלקה - העלה קבצים למכונת SMT מבלי להפסיק את עבודת המכונה (לדגמים שיש להם מחשבי קו).

 • תמיכה בקווי SMT היברידיים - כלי עבודה אחד לכל סוגי המכונות

איור 1: נתונים מעודכנים אחרי קליטת תוכנית SMT וקובץ BOM חדש

איור 2: תצוגה גרפית של השינויים

סיכום
 

 • קליטה פשוטה של קובץ BOM כולל בדיקות ואימות המידע

 • יצירת תוכנית השמה ללא שינוי ב-XY וזווית

 • דו"ח מה נכנס ומה יוצא

 • זיהוי חוסר רכיבים בבסיס הנתונים של המכונה

 • תכנות ב-OFFLINE

 • בנוי כאשף

יתרונות עסקיים
 

 • יותר תוכניות השמה בפחות זמן

 • עלויות ייצור נמוכות

 • פרוקטדטיביות גבווהה

אותו כלי - מטרות שונות
אותו כלי - מטרות שונות
כלים נוספים

QPlan

QPlan מסייע באיתור ובתיקון בעיות פוטנציאליות בתהליך ה-SMT על ידי ביצוע בדיקות מהירות כולל פדים משותפים, רכיב מעל רכיב ועוד.
QPlan מזהה ומתקן באופן אוטומטי סטיות XY וזווית.
QPlan מייצרת פלט בצורת תרשימים, דוחות ותצוגה דינמית של PCB עם תוצאות הבדיקה.
QPlan מייצאת את התוכנית ההשמה החדשה ישירות לשרת ה-SMT.
בנוסף, QPlan כוללת את המרכיבים של QPlace.

QPlace & QPlace Pro

QPlace (וגם QPlace Pro) הינו פתרון פשוט וקל לשימוש לתהליך בניית תוכנית ההשמה.

 

לקוחות המשתמשים ב- QPlace מדווחים כי הזמן הנדרש לתהליך בניית תוכנית ההשמה יורד משעות לפחות מ- 30 דקות ואף פחות מכך, תלוי במורכבות ה- PCB. שגיאות הכלי מופחתות גם ב- 70% -80%.

QPlace מאפשר בנייה מהיר של תוכנית השמה למכונות ה-SMT על ידי שילוב של BOM וקבצי XY ממקורות ופורמטים שונים. פתרון זה מבצע אימות של הנתונים ויוצר באופן אוטומטי את כל הקלט הנדרש על ידי מכונת ה- SMT.

QPlace כולל גם את "Locator" - תצוגה גרפית של תוכנית השמה (PCB ורכיביו) המאפשרת למפעיל להציג ולשנות את מיקום וזווית של הרכיבים.

כלים נוספים
bottom of page