top of page
Electronic Circuit

QPlace & QPlace Pro

בניית תוכנית SMT בקלות

צמצם זמן בניית תוכנית SMT ל-15 דקות

האם מפעיל קווי ה- SMT שלך מבלה שעות בעריכה ידנית של קבצי XY וקבצי BOM ממקורות ופורמטים רבים?
האם אתה נתקל בשגיאות יקרות בגלל הכנה ידנית של קבצי מיקומים?
QPlace (ו- QPlace Pro) יחתוך זמן משעות ל -15 דקות ויקטינו כמות השגיאות.

QPlace ו- QPlace Pro

QPlace (ו- QPlace Pro) הינם פתרון פשוט וקל לשימוש לתכנות מכונות SMT. לקוחות המשתמשים ב- QPlace מדווחים כי זמן הופחת משעות לפחות מ- 30 דקות ואף פחות כתלות במורכבות ה- PCB. שגיאות ירדו ב 70-80%.

QPlace מאפשר לתכנת במהירות את מכונות ה-SMT על ידי שילוב קובץ ה-BOM ו- XY ממקורות ופורמטים שונים; QPlace מאמת את הנתונים ויוצר באופן אוטומטי את כל הפלט הדרוש עבור מכונת ה-SMT.

QPlace כולל גם את "Locator" - תצוגה גרפית של תוכנית ההשמה (PCB ורכיביו) המאפשר למפעיל להציג ולשנות את מיקום וזווית של הרכיבים.

QPlace Pro מיועד לשימוש עם ASM / Siemens SIPlace Pro בלבד, ו- QPlace מיועד לשימוש עם סוגים אחרים של מכונות (כמו ASM / Siemens SIPlace, Yamaha IPulse, Samsung, MyData, Philips / Assembleon וכו ').

תכונות

 • קליטת קבצי XY בכל מיני פורמטים

 • קליטת קבצי BOM בכל מיני פורמטים (TXT, XLS, DOC וכו ')

 • מיזוג נתוני XY ו- BOM תוך אימות לשלמות הנתונים

 • זיהוי רכיבי BOM החסרים בנתוני XY

 • בדיקת קיימות רכיבים לספריית הצורות של מכונת SMT

 • יצירה אוטומטית של קבצי השמה למכונות כגון ASM / Siemens SIPlace ו- SIPlace Pro,
  Yamaha IPulse, MyData, Samsung וכו '.

 • "Locator" - תצוגה גרפית של תוכנית השמה על בסיס ספרייתהרכיבים ממכונות ה-SMT

 • Locator מאפשר חיפוש רכיבים לפי מספר קטלוג, צורה ועוד.

 • יכולת לשנות זווית ומיקום

 • יכולת לבצע תכנות ב-OFFLINE

 • העלאת קבצים חלקה - העלה קבצים למחשב ה- SMT מבלי להשהות את פעולת ההתקן (לדגמים שיש להם מחשבי קו).

 • תמיכה בקווי SMT היברידיים - כלי עבודה אחד לכל סוגי המכונות

 • תמיכה במטריצות/כרטיסונים (שוקולדות) - יצירת נתוני השמה עבור פנלים PCB מקובצים. Qplace מבצע את כל החישובים עבור מטריצת ה- PCB באופן אוטומטי על סמך נתוני PCB בודד.

איור 1: תצוגת LOCATOR לצפייה ולתיקון ידני על גביו

איור 2: מידע משולב בין XY לבין BOM

סיכום
 

 • פשטות בקליטה ומיזוג של XY ו-BOM

 • בדיק רכיבים חסרים במכונות ה-SMT

 • תכנות ב-OFFLINE

 • תהליך בצורת אשף

יתרונות עסקיים
 

 • יותר תוכניות SMT בפחות זמן

 • עלויות ייצור נמוכות

 • פרודוקטיביות גבוהה

אותו כלי - מטרות שונות
אותו כלי - מטרות שונות
כלים נוספים

QPlan

QPlan מסייע באיתור ובתיקון בעיות פוטנציאליות בתהליך ה-SMT על ידי ביצוע בדיקות מהירות כולל פדים משותפים, רכיב מעל רכיב ועוד.
QPlan מזהה ומתקן באופן אוטומטי סטיות XY וזווית.
QPlan מייצרת פלט בצורת תרשימים, דוחות ותצוגה דינמית של PCB עם תוצאות הבדיקה.
QPlan מייצאת את התוכנית ההשמה החדשה ישירות לשרת ה-SMT.
בנוסף, QPlan כוללת את המרכיבים של QPlace.

QPlace UPD

QPlace-UPD הינו פתרון פשוט וקל לשימוש לעדכון קבצי השמה במחשבי Line בעקבות שינוי ECO. המערכת עושה זאת על ידי שילוב של BOM החדש עם קבצי המיקום הקיימים במחשב הקו. QPlace UPD מאמת את הנתונים ויוצר באופן אוטומטי את כל הקלטים הנדרשים על ידי מכונת ה- SMT.

 

QPlace UPD מאפשר:
- יישום של כמה וריאציות (אופציות) של BOMs עבור אותו PCB

- הבטחת השימוש בגרסת תוכנית ההשמה הנכונה עבור מכונת ה-SMT

כלים נוספים
bottom of page