top of page
Analyzing the data

ניהול איכות והתקדמות הייצור

Proventus MES - התקדמות הייצור וניתוח כשלים

 

הפתרון MES שלנו כולל מודולים שונים לאיסוף התקדמות הייצור כולל כישלונות/תקלות (DCollector), ניהול תהליך ייצור ו- WIP (כחלק מ- DCollector), מערכת לפתרון בעיות בתחנות התיקון לאחר בדיקה חשמלית (RStation), ניתוח היסטוריה ויזואלית וסטטיסטית (TopoQC, FTA) והפקת דו"חות כולל מחולל דו"חות (DCollector , FTA).

למערכת קיימת יכולת להתחבר למכונות AOI ו- ATE, ולמערכות ERP ו- PLM/PDM שונות. מידע זה נמשך באופן אוטומטית (ללא התערבות משתמש) לתוך מסד הנתונים של MES.

"המידע השלם הכרחי לניתוח ושיפור תהליכים."

DCollector הוא כלי לאיסוף נתונים שתוכנן במיוחד לתעשיית הייצור האלקטרוני ולתהליך ה- VMI. מטרתו העיקרית היא לאפשר איסוף יעיל של נתוני פגמים תוך הגברת דיוק ואיכות הנתונים.
הגרסא המורחבת מאפשרת לנהל תהליך ייצור כולל מעקב אחר התקדמות ע"י WIP.

DCollector

RStation תומך ברוב הפורמטים המובילים של CAD הכוללים
  ++Mentor, Veribest, Cadence, PCAD, Fabmaster, ODB  ועוד כתכונה מובנית ללא עלות נוספת.

זה חשוב במיוחד לחברות שמבצעות מספר סוגים של בדיקות (ICT, Flying Probe, JTAG). באמצעות RStation חברות כאלה יכולות להשתמש בקבצי CAD סטנדרטיים לפתרון בעיות ב- IC, מבלי שיצטרכו להשקיע בצופים או ממירים יקרים נוספים עבור כל בודק.

RStation

TopoQC ממפה את נתוני הפגמים/התקלות לרכיבי ה- PCB ויוצרים מפת פגמים עם צבעים שונים, כמו תרמית, על גבי מתוגה גיאוגרפית של ה- PCB. אתה יכול ללמוד בעיות הרכבה לפני הייצור הבאה בקלות רבה.

TopoQC

FTA אוספת מידע מציודים שונים של בדיקות פונקציונאליות (FTE) שנוצרו ע"י אנשים שונים שהשתמשו בסביבות שונות במערכות שונות.
FTA מספקת מסכים דינמיים, המכונים שאילתות, לניתוח מידע ברמות שונות כולל הצגת טבלאות ותרשימים של מידע. כמו כן, ניתן לייצא כל מסך ל- Excel או PDF, או להדפיס ישירות למדפסת.
FTA מאפשרת להפיק דוחות כולל מחולל דוחות ושמירת תבניות של דוחות לשימוש חוזר.

Functional Test Analysis (FTA)

bottom of page