top of page

DCollector

איסוף תקלות והתקדמות הייצור האלקטרוני והמכני

איסוף תקלות ברמת מק"ט רכיב ומיקומו (Ref.Des)

האם אתה רוצה לאסוף תקלות או / ו התקדמות הייצור?
האם אתה רוצה לאסוף נתונים לפי מספר סידורי או לפי אצווה?
האם אתה צריך לאתר מיקומים על גבי ה- PCB?
האם אתה מעדיף להשתמש בנייר או במחשבים?
DCollector היא התשובה. המאפשר איסוף מידע במצבים ורמות שונות.
המערכת יכולה לייבא מידע ממקורות שונים כמו CAD, BOM (מתוך ERP, PLM וכו '), מכונות SMT וכו'. בנוסף, המערכת יכולה לאסוף תקלות מ- ATE, AOI וכו '. למערכת יש תכונות רבות, יותר ממה שאתה יכול לדמיין.

בדיקה חזותית ידנית (VMI)

השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לזיהוי תקלות, כגון AOI, ICT, סריקת גבולות וכו' לא החליפו את הבדיקה הידנית החזותית. ברוב קווי הייצור תהליך זה משמש להשלמת התהליכים האוטומטיים לבדיקה או לתיקון תקלות.

במפעלים רבים, בתהליך VMI אין כלים מתאימים לאיסוף המידע ולעקוב אחר איכות אם כי במקרים רבים מדובר בצוואר בקבוק בתהליך הייצור ובשלב בתהליך בו איכות מוטלת בספק.

מערכת DCollector

מערכת DCollector הינה כלי לאיסוף נתונים שתוכנן במיוחד לתעשיית הייצור האלקטרוני, מכאני ולתהליך ה- VMI. מטרתו העיקרית היא לאפשר איסוף יעיל של נתוני תקלות תוך הגברת דיוק ואיכות הנתונים.

מערכת DCollector משתמשת בנתוני ה- CAD של PCB בכדי להציג את ה- PCB ובכך משפרת את היעילות והדיוק כאחד.

עובד יכול לאתר בקלות את הרכיב הפגום במסך ובכך המסייע לו באיתורו בלוח הלקוי. דמיין לעצמך שאתה מנסה לאתר דיודה לקויה על לוח המכיל מאות רכיבים. על ידי הקלדת המיקום הלקוי, DCollector מאתרת את הרכיב בלוח ומדגישה אותו עבורך, כך שאתה יכול לאתר את המיקום בקלות על הלוח. DCollector מציגה גם את מק"ט הרכיב, תיאור וכו '.

לאחר איתור הרכיב החשוד, העובד בוחן את התקלה וניתן לתקן אותה על ידי הלחמת הרכיב או החלפתו. לאחר התיקון, יכול העובד לדווח על התקלה ועל הפעולה המתקנת שננקטה על ידי לחיצה על הרכיב הפגום ובחירת הערכים הרלוונטיים מתוך הרשימה הנפתחת.

התהליך שלמעלה מקצר את זמן הבדיקה ומבטיח את נכונות הנתונים על סמך נתוני CAD ו- BOM. לקוחות המשתמשים ב- DCollector דיווחו על עלייה של 30% בפריון VMI וקרוב לאפס שגיאות באיסוף נתונים.

בנוסף לקיצור זמן הבדיקה DCollector מאפשרת למנהלים לפקח על איכות VMI ועל תפוקת העובדים.

התקלות המדווחים והמידע על פעולות מתקנות מאוחסנים בבסיס נתונים. ניתן לאתר את המידע ולדעת שהעובד לא הצליח לזהות או לתקן את התקלה.

בנוסף, DCollector מפיקה דוחות על תפוקת העובדים (מספר יחידות שנבדקו בשעה) ואיכותם (מספר התקלות החוזרות).

איור 1: הצגת הפרטים בתצוגת ה-PCB

DCollector כחלק בסיסי ב- MES (מערכת ביצוע ייצור)

פרובנטוס DCollector (כחלק מ- MES) מכילה טפסים המאפשרים ייבוא של תקלות שנאספו באמצעות ניירות. כמו כן, DCollector מכילה תכונות לאיסוף נתוני תהליכים (כולל הגדרות מסלול/תהליך, ניהול עבודות וכו ') וצפייה במסך WIP מקוון (Work In Process). בנוסף, היא מאפשרת ייצוא של דוחות ניהול ודוחות גולמיים על ידי פרמטרים שונים כמו דוחות תשואה, רכיבים רעים וכו '.

איור 2: דיווח ישר על גבי תצוגת ה-PCB

כמו כן, הוא כולל:

 • ניהול הוראות עבודה:

  • הוראות/הנחיות עבודה כלליות למוצר ופק"ע כהסבר טקסטואלי או כקובץ מצורף (PDF, Excel, תיקיה ועוד)

  • הוראות/הנחיות מצורפות כקובץ או כתיקייה לתחנה/שלב בכרטיס ניתוב של המוצר ופק"ע

 • איסוף התוצאות כהעתק קשיח (או כקובץ / תיקיה) עבור כל מספר סידורי:
  המשתמש יכול לצרף קבצים ותיקיות (למשל תוצאות בדיקה של המבדק, מסמך דיגיטלי שממלאים ועוד) ישירות במסך דיווח כחלק מתהליך העבודה. מידע זה נאסף וניתן לבקש אותו בכל עת לפי מספר סידורי. 

 • עקיבות עם ניהול מלא של מספרים סידוריים ואיסוף תצורות מערכת (עץ מספרים סריאלים ועוד)

 • ניהול מוצרים (מק"טים ורוויזיות) ופק"עות על ידי יצירתם ב- DCollecctor או על ידי ייבוא ממערכות ERP / PLM

 • תמיכה בתהליכים מקבילים - מספר תחנות מקבילות באותו שלב של תהליך

 • ועוד ...

סיכום
 

 • תצוגה גרפית של PCB

 • בחר ודווח

 • שיפור בתהליך איתור

 • איכות המידע וזמינות

 • מסכים למעקב אחר ריצפת הייצור

 • יכול להיות כחלק ממערכת MES

יתרונות עסקיים
 

 • יכול להיות מוטמעה בלי שינוי תהליכי

 • מנהלים יכולים לדעת מה קורה בריצפת הייצור

 • מגוון דו"חות פנימיים וחיצוניים

 • איתור רכיבים בעיתיים

bottom of page