top of page
Diesel Fuel Tank Monitoring

האם אתה יכול לזהות בעיות ביצועים בקווי SMT בזמן אמת?

האם אתה מודע כמה זמן דורש תהליך ההשמה בפועל?

האם אתה יכול לזהות מייד אם השינויים השפעו על ביצועי הקו? 

 

Dashboard       

סטטוס קווי SMT במבט חטוף

שפר את הביצועים של תהליך ההשמה בזמן אמת

R O I
מוכח

מערכת Dashboard

מערכת Dashboard הינה מערכת קלה לשימוש המאפשרת לך לשפר את הביצועים ולהקטין בזבוז זמן של תהליך ה-SMT על ידי איסוף וניתוח מידע בזמן אמת.

כמו כן, מרכז השליטה מאפשר לך ללמוד בעיות ביצועים ובזבוז זמן ולשפר את תכנון הייצור שלך.

סיכום
 

  • קל לשימוש

  • ניתור קווי SMT בזמן אמת

  • תגובה מיידית לשינויים בתהליכים 

  • מידע חיוני לתכנון הייצור שלך

  • דו"חות מובנים ומחולל דו"חות

יתרונות עסקיים
 

  • שימוש יעיל בזמן מכונת ה-SMT

  • עלויות ייצור נמוכות יותר

  • פרודוקטיביות גבוהה יותר

  • מחזורי ייצור קצרים יותר

תוכניות רכישה:

תשלום

 

ROI

מבוסס על הערכה ע"י דיווח לקוחות

רכישה

חד פעמי לרישיון
דמי שירות ותמיכה בגין רישיון אחד החל מהשנה השניה בלבד. שירות ותמיכה בשנה הראשונה כלול במחיר.

שבועיים עד חצי שנה

החזר ה-ROI מושפע מתערובת הייצור, מורכבות PCB וכמות קווים.

דמי שימוש

תשלום מראש לרישיון אחד רבעוני או חצי שנתי או שנתי 
התשלום כולל דמי שירות ותמיכה.

מיידי

החזר ה-ROI מבוסס על איתור בעיות בזמן אמת וחסכון זמן של קווי ה-SMT, וכן זמני ייצור לאחר תהליך ה-SMT. הלקוחות שלנו דיווחו כי כבר ביום השימוש הראשון הוחזרה ההשקעה, ובימים שלאחר מכן הם רק הרוויחו.

Dashboard - Purchase Plans
bottom of page