top of page

SMT SPET     

כלי סייר לתהליך הלחמה לרכיבי ה-SMT מבוסס על נתוני XRAY

שפר תהליך ע"י ניתוח מהיר של נתוני XRAY

האם יש לך דגם XRAY HP / Agilent 5DX?
האם אתה מודע לכך שניתוח איכות ההלחמה מנתוני XRAY (למרות מגבלות) יכול לשפר את איכות המוצר?
האם אתה יכול לבצע בקלות חישובי SPC על נתוני XRAY?

מערכת SMT SPET

SMT SPET (סייר לתהליכי הלחמה ה-SMT) היא מערכת SPC אוטומטית (כולל חישובים כמו
PPK, GR&R, התפלגות גאוסית של מדידות וכו ') שתוכננה במיוחד לנתוני XRAY
(סוג HP / Agilent 5DX). לקוחותינו מדווחים כי השימוש בכלי מאפשר להם לזהות בעיות נסתרות בהלחמה (כגון תוצאה / הפצה סגורה לגבול נמוך או גבוה, הלחמה מבוזרת ועוד) גם כאשר התוצאה היא PASS ולא רק כאשר מדובר בתוצאה כושלת. לפני כן, הם היו מבצעים תהליך איסוף וניתוח ידני רק במקרים קיצוניים.

בהתבסס על השיחה שלנו עם הלקוחות, פתרון זה הינו פתרון מלא לבעיות:

 

טווח הזמן של איסוף, נורמליזציה וניתוח הן ארוכות מדי שיכולות להגיע לשעות ואפילו ימים.

תהליך ניתוח דורש כלים מרובים כמו כלי DOS (לייצוא מידע כדוחות טקסט בכל תוצאת ריצת מבחן יחידה), Excel (לאיסוף מידע ונורמליזציה על בסיס ניתוח ידני של דוחות), מערכות סטטיסטיות לחישובים ועוד.

ניתוח אינו דינאמי וכל היבט (תכונה) חדשה בתוצאות דורש תהליך ארוך של חישוב מחדש.

מדובר במהדורות רבות ושונות (ישנות עד חדשות יותר) של מכונות Agilent 5DX עם כלים שונים.

קשה לנתח מגמות כדי לזהות האם יש שיפור והידרדרות.

אין מידע ישן להשוואה. כל היומנים נמחקים תוך מספר שעות.

 

 


הפתרון

מערכת SMT SPET כוללת:

 • איסוף, נורמליזציה וניתוח תוצאות בדיקות מרובות באופן אוטומטי ממכונות XRAY מרובות (ישנים עד חדשים)
 • תצוגה דינמית (להיבטים, תכונות, הפקות וכו ') כגרף ההתפלגות (גאוסית) וכחישוב של איכות ההלחמה כולל PPK ו- GR&R
 • איסוף דוחות שיפור תהליכים המבוצעים על פי נושאים וחתכים שניתן להדפיס בהמשך, וכן משמשת לרעיונות בנושאים דומים, בהשוואה ועוד
 • תצוגת מגמה דינמית עבור PPK ו- GR&R להיבטים, תכונות, הפקות וכו '.
 • ריכוז כל המידע בשרת נתונים בודד לאורך השנים

מכונת XRAY

SMT SPET:
איסוף, נרמול וניתוח באופן אוטומטי

 

 

 

 

 

 

 

 

SMT SPET: תוצאות

סיכום
 

 • פשטות

 • איסוף, נירמול וניתוח באופן אוטומטי

 • זמין מיד

 • חישובי SPC כגון PPK ו-GR&R

 • דו"חות סיפור תהליך

 • ניתוח מגמות

 • היסטוריה

יתרונות עסקיים
 

 • שיפור איכות

 • עלויות נמוכות

 • פרודוקטיביות גבוהה

bottom of page