top of page

Proventus PLM

מערכת מתקדמת לניהול מחזורי חיים של המוצר (PLM)

ניהול ותיעוד של מחזור חיי המוצר שלך במקום אחד

האם נתונים הנדסיים שלך מנוהלים לשביעות רצונך?

PLM וניהול הנדסה

מערכת Proventus PLM מספקת תשובה של ניהול מרכזי עבור כל נתוני המוצר וכולל את המודולים הבאים:

 • ניהול קבצי מוצר

 • ניהול גרסאות ומיקומים (Reference Designation)

 • ניהול ECN / ECO

 • ניהול AVL

 • עיצוב כולל אשפים וסט כלים רחב

 • תמיכה בהנדסת הרכיב

 • כלי PrView

כמו כן, המערכת כוללת את הכלים הבאים: "איפה נעשה שימוש" ופיצוץ עץ המוצר.

ניהול קבצי מוצר

 • ניהול ארכיון של מסמכי מוצרים, כולל שרטוטים, הוראות הרכבה, הוראות בדיקה וכו'.

 • המסמכים מנוהלים לפי רוויזיה למוצר.

ניהול AVL

ניהול רשימה של רכיבים מאושרים להרכבה (אותו רכיב המיוצר על ידי מספר יצרנים)

כלי PrView

כלי PrView נועד לספק GUI קל לתצוגה וניתוח של PCB באמצעות סכמה אלקטרונית:

 • מבט לשרטוט PCB מבוסס על פורמטים נפוצים של CAD

 • מבט לכל שכבות כולל פדים, סיגנלים, חורי מעבר, רכיבים וכו'

 • חיפוש פינים (לרכיב), סיגנלים, רכיבים וכו'

 • מעקב אחר סיגנלים המובילות אל / מצמתים נבחרים בשכבה אחת או יותר

 • הדגשת את כל הרכיבים המחוברים לסיגנל שצוין

 • קשר דו כיווני בין PCB לסכימה אלקטרונית (כקובץ PDF)

 • צפייה בפורמטים של Gerber ו- DXF

ניהול גרסאות ומיקומים (Designation)

 • ניהול סטטוס לכל רוויזיה (הקפאה, תכנון, שחרור לקבלת הוראות, שחרור לייצור)

 • בחינה מלאה לכל המיקומים (Reference Designation) המונעת כפילות ואי עמידה בכמות

 • מיקום (Reference Designation) הוא חלק משולב מ- BOM

עיצוב כולל אשפים וסט כלים רחב

עדכון ה- BOM באמצעות מיקומים (Reference Designation)

"איפה נעשה שימוש"

 

ניהול ECN/ECO

 • ניתוח שינויים הנדסיים

 • זרימת עבודה (Workflow) לבדיקה ואישור ECN / ECO

 • חישוב עלות שינוי החומרים

 • הפצת דוא"ל של ה-ECO

תמיכה בהנדסת רכיבים

מסייע למהנדסי רכיבים באיתור רכיבים על סמך התכונות שלהם

פיצוץ עץ מוצר

 

סיכום
 

 • ניהול מרכזי של נתוני המוצר

 • ניהול ECN/ECO

 • ניהול AVL

 • תמיכה בהנדסת רכיבים

 • כלים

 • "איפה נעשה שימוש"

יתרונות עסקיים
 

 • המידע לא הולך לאיבוד

 • עלויות נמוכות

 • פרודוקטיביות גבוהה

bottom of page