top of page

P. K. M.

Product Knowledge Management

ניהול ושיפור הצטברות והפצה של ידע ייצור (ידע כיצד) באופן פנימי וחיצוני

האם אתה מבין שיש הרבה מידע לא פורמלי שנוצר בריצפת הייצור?

השתמש ב- PKM כדי לאסוף ולנהל מידע חשוב זה לשימוש חוזר על ידי אנשים שונים ובאתרי ייצור שונים.

לכל חברה המייצרת מוצרים מורכבים, קיימות מערכות לניהול הייצור והידע הנלווה אליו. לחברות רבות יש מערכות ניהול נתונים (PDM) או ניהול מחזור חיי מוצר (PLM) המנהלות מסמכים הרלוונטיים לתכנון וייצור מוצרים; שרטוטים חשמליים, שרטוטים מכניים, מסמכי בדיקה וכו'.

תהליך הייצור כולל קליטת מידע מרובה, ביניהן הוראות והערות לשלבי ייצור שונים שלעיתים מכונים גליון תהליכים.

מידע זה לא נלכד במסמכים ורישומים הנדסיים טיפוסיים, ונוטה להשתנות ולהתפתח ככל שנצבר ניסיון באמצעות ייצור. לרוב הזנת גיליון התהליך הוא במסמך טקסטואלי המאוחסן ומנוהל במערכת PDM / PLM.

עם הנטייה ההולכת וגוברת להשתמש באתרי ייצור שונים או קבלני משנה בשלבי ייצור שונים, ישנו צורך גובר להפיץ ידע ייצור לאתרי ייצור מרוחקים (ולעתים גם במיקור חוץ) ובמקביל, לשפר את הפרודוקטיביות והאיכות באמצעות הצטברות מתמדת של ידע מרצפת הייצור. לניהול גיליון התהליך כמסמך סטטי במערכת PDM / PLM יש מספר חסרונות:

 • גיליון התהליך נשלח בדרך כלל כהעתקה מודפס או כקובץ לרצפת הייצור, ולכן הוא מאוחסן מחוץ ל- PDM / PLM. זה מסבך את השליטה על הפצה ועדכוני המסמך.

 • קשה לשלוט מי רואה מה. יתכן ורצוי שאתר ייצור לא יראה את הוראות שלבי הייצור שלא בוצעו על ידו.

 • אין נוהל מובנה לאיסוף מידע מעובדי קו הייצור

 • המידע בגיליונות התהליך דינאמי יותר מאשר נתונים הנדסיים טיפוסיים. זה משתנה ללא הרף והוא (ברוב המקרים) חיצוני למוצר ולכן ECN אינו הכרחי. מערכות PDM / PLM אוכפות נהלים רשמיים להוספה ושינוי של תיעוד מוצרים. כתוצאה מכך, מערכות PDM / PLM נוטות להיות מגבילות מאוד ואטיות. השינויים עוקבים אחר נהלי ECN / ECO הכרוכים באישור מצד גורמים רבים, מה שהופך את השינויים בגיליון התהליך למשימה איטית ומסורבלת.

מערכת P.K.M

מערכת P.K.M נועדה לפתור את הבעיות שהוזכרו לעיל. זוהי מערכת מבוססת אינטרנט המאפשרת ליצרן OEM לקבל שליטה ניהולית מלאה על גיליון התהליך ומשתפת מידע נדרש (ידע כיצד) עם משתמשי הקצה, תוך שמירה על שליטה הדוקה על הפצתו. זה גם אוכף נוהל מובנה להוספת מידע לגליון התהליכים.
P.K.M אינו מחליף את ה- PDM / PLM, אלא משלים אותו עם פונקציונליות נחוצה.

גיליון התהליכים ב- P.K.M מגדיר תהליך לכל מוצר, המורכב ממספר תחנות עבודה או שלבים (כלומר הכנה וכו'). לכל תחנת עבודה ניתן להגדיר כמה נושאים וכל נושא יכול לכלול פריט ידע אחד או יותר. פריטי ידע מורכבים מטקסט ועשויים לכלול קבצים מצורפים כמו תמונות, סרטונים או מסמכים נוספים.

המשתמשים העיקריים המוגדרים ב- P.K.M הם מנהל המוצר ועובדי קו הייצור. באופן עקרוני, מנהלי המוצר מכינים ומנהלים את גיליונות התהליך ומשתפים אותם בקבוצות של עובדי קו ייצור המשתייכים ליצרנים, באמצעות הרשאות שהוקצו להם.

כל מנהל מוצר יכול לנהל מוצר אחד או יותר.

יצרן אחד או יותר יכולים להציג את אותה תחנת עבודה. יכול להיות שמוצר מיוצר על ידי יותר מיצרן אחד, וכי יצרן / אתר שונים אחראים לשלבי ייצור שונים של אותו מוצר (לדוגמא, יצרן / אתר אחד אחראי על SMT ואחר על הרכבה מכנית או שילוב מכני. ).

היצרנים יכולים להציג רק את תחנות העבודה להם יש הרשאות.

מנהל המוצר אחראי באופן בלעדי ליצירה ושינוי של גיליונות תהליכים. עם זאת, ישנו נוהל מובנה בו עובדי הייצור יכולים להציע תוספות ושינויים בגיליון התהליך.

איור 1: הצגת תהליך למוצר

היתרונות העיקריים של P.K.M הם:

 • חשיפה פשוטה של ידע ייצור עדכני באופן פנימי וחיצוני לאתרים מרוחקים מרובים.

 • תמיכה בתהליכי למידה, בהם ניתן לאסוף בקלות מידע על שינויים ונתוני אב משתנים ללא מגבלות של נהלי ECN מסובכים.

 • שליטה הדוקה על שינוי וצבר הידע באמצעות היררכיה של הרשאות.

 • תמיכה במבני שרשרת אספקה מורכבים בתוך ייצור פנימי וייצור חיצוני באתרי ייצור רבים (או קבלני משנה).

 • תמיכה בניהול שרשרת אספקה דינאמית - העברת ידע חלקה לאתרי ייצור חדשים (או קבלני משנה) או בעקבות שינויים באחריות הייצור.

 • שליטה ריכוזית על בסיס הידע על ידי פונקציה מורשית - מנהל המוצר.

סיכום
 

 • פשוטה בשימוש

 • מבוססת WEB

 • היררכיית גישה ופעולות לפי הרשאות

 • בסיס הנתונים המרכזי

יתרונות עסקיים
 

 • שיפור Yeild

 • עלויות ייצור נמוכות

 • פרודוקטיביות גבוהה

 • קיצור תהליך ייצור

bottom of page