top of page

MView & MView 3D

תכנון מכאני ב-PDF עם קישור לנתוני PLM

הגן על קניין רוחני על ידי מתן אפשרות למשתמשים לגשת, להציג ולחקור קבצים מבלי לשחרר את המסמך ואת הנתונים הקנייניים שלו.

האם אתה צריך להעביר מידע הנדסי באמצעות PDF לקבלן המשנה שלך?
האם אתה צריך להפיץ מידע הנדסי לריצפת הייצור באמצעות PDF?

&

MView (כמו גם MView 3D) מתמודדים עם האתגר של גישה, סקירה ושיתוף מידע על מסמכים טכניים, בצורה מאובטחת ואמינה מבלי לפגוע באבטחה או ברמת הדיוק.

פתרון MView

תפוקת צוות משופרת (בהתבסס על קובץ PDF עם יכולת חיפוש או בלי):

איור 1: לפני לחיצה

איור 2: אחרי לחיצה

MView משתמש בטכנולוגיית OCR לצורך זיהוי טקסט ב- PDF ללא יכולת חיפוש.

פתרון MView 3D
MView 3D תומך בקבצים זהים לזה של MView (מסוג PDF עם יכולת חיפוש או לא) ובפורמט 3D-PDF:

איור 3: לאחר לחיצה על חלק ב-3D PDF

איור 4: לחיצה על PDF ללא יכולת חיפוש

מודול MView Export
MView Export מייצר קובץ PDF (עם יכולת חיפוש / 3D-PDF) כולל נתוני BOM על בסיס קובץ PDF עם יכולת חיפוש או 3D-PDF בהתאמה.
זה יכול לשמש ככלי נפרד או כחלק מ- MView או MView 3D.

סיכום
 

  • הגן על קניין רוחני

  • שימוש בכלים חינמיים כמו Acrobat Reader

  • פשוט בשימוש

  • רק מידע הנדרש ולא יותר

יתרונות עסקיים
 

  • ללא זליגת האינפורמציה

  • עלויות נמוכות

  • פרודוקטיביות גבוהה

bottom of page