top of page

ASD       

פתרון בעיות בזמן אמת בתהליך השמה עם AOI בקו

שפר את איכות תהליך ההשמה בזמן אמת

האם אתה מודע לכך שיש הרבה תקלות נסתרות בתהליך ה- SMT?
האם אתה נמצא בשלבי ייצור מאוחרים יותר שהיו בעיה בתהליך ה- SMT?

ASD
ASD (או בשם המלא AOI - SMT Diagnostics) היא מערכת אזעקה חכמה בזמן אמת המנתחת ומתריעה על בעיות נסתרות בתהליך השמה כמו תקלות ראש / פידר ועוד על סמך דיווח כשלים אמיתיים של AOI.
כמו כן, מערכת ASD מחייבת את המשתמש לדווח על התיקון כדי לסגור את האזעקה.

סיכום
 

  • קלה בשימוש

  • ניתוח והתרעה בזמן אמת

  • איסוף דו"חות תיקון

  • מחולל דו"חות

יתרונות עסקיים
 

  • ניצול זמן מכונות ה-SMT

  • עלויות ייצור נמוכות

  • פרודוקטיביות גבוהה

  • קיצור זמני ייצור

bottom of page